من درد تو را زدست آسان ندهم .... دل برنکنم زدوست تا جان ندهم
از دوست به یادگار دردی دارم .... کان درد به صدهزار درمان ندهم

/ 0 نظر / 26 بازدید