چراغ راهنمایی

خشمش به سرخی

سکوتش به زردی

و لطافتش به سبزی

می‌زند انگار،

من مانده‌ام و این چراغ راهنمایی

....!!!

به امید سپیدم در این سیاهی ابر

ببارد رفته‌ام

نبارد؟!

....!!!

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦ - مهیار